ELTE-ITK
Hungara Ŝtata
Lingvoekzamena CentroUEA
Universala Esperanto-Asocio

 

Komuniko

Universala Esperanto-Asocio (UEA) estas ekskluziva internacia partnero de la Supera Fremdlingva Trejnejo (Hungara Ŝtata Lingvoekzamena Centro) de la Universitato Eötvös Loránd (ELTE-ITK) en la tereno de Esperanto-ekzamenado.
En 2009 la du institucioj subskribis kunlaborkontrakton, laŭ kiu ELTE-ITK trejnas kaj regule pluklerigas ekzamenantojn proponitajn de UEA, kiuj post sukcesa trejnado ricevas rajton esti ekzamenantoj en la parola parto de unulingvaj Origo-tipaj ekzamenoj de ELTE-ITK organizitaj en ekzamenlokoj prideciditaj de UEA kaj aprobitaj de ELTE-ITK. La tri niveloj (B1, B2 kaj C1) kaj la strukturoj de la unulingvaj Origo-ekzamenoj estas komplete identaj kun la unulingva ekzameno de la hungara, kiun ALTE-revizoroj ekspertizis en 2008. La komuna celo de ELTE-ITK kaj UEA estas submeti en la unulingva Origo-ekzamensistemo ankaŭ la Esperanto-lingvoekzamenojn al ekspertizado far ALTE.

Supera Fremdlingva Trejnejo de ELTE

Universala Esperanto-Asocio

 


 

Nyilatkozat

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központnak az eszperantó nyelvvizsgáztatás terén jelenleg kizárólagos nemzetközi partnere az Eszperantó Világszövetség (UEA).
A két intézmény 2009-ben kötött együttműködési megállapodást, melynek értelmében az ELTE ITK kiképez és folyamatosan képez az Eszperantó Világszövetség által javasolt vizsgáztatókat, akik az eredményes képzés után jogosultak lesznek az ELTE ITK Origó egynyelvű szóbeli eszperantó vizsgáinak lebonyolítására az eszperantó Világszövetség által biztosított és az ELTE ITK által jóváhagyott vizsgahelyeken. Az írásbeli vizsgafeladatok javítása minden esetben a magyarországi vizsgaközpontban történik. Az Origó egynyelvű eszperantó vizsga három szintje (B1, B2 és C1) és felépítése teljesen azonos az ALTE által 2008-ban auditált magyar egynyelvű vizsgáéval. Az ELTE ITK és az Eszperantó Világszövetség közös célja, hogy a közeljövőben auditáltassa az ALTE által az ORIGÓ egynyelvű vizsgarendszeren belül az eszperantó nyelvet is.

ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ

Eszperantó Világszövetség

1085 Budapest, Rigó u. 16.
Tel.: 459-9614